Konkurs fotograficzny "Katowice - miasto niezwykłe"

Redaktor: Jarosław Bloch

23.10.2008.

Hits: 5841

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zachęcam do udziału w konkursie fotograficznym "Katowice - miasto niezwykłe". Jeśli macie jakieś wyjątkowe, wg Was, zdjęcia Katowic, lub pomysł na ich wykonanie, chwytajcie za aparat, bo nagrody czekają. Zdjęcia oddajemy w postaci cyfrowej, szczegóły na plakacie zamieszczonym w niniejszym artykule. Uczniowie naszej szkoły mogą przekazywać prace bezpośrednio do mnie z pominięciem sekretariatu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szkolne Koło Geograficzne w VI LO
im. Jana Długosza w Katowicach
ogłasza
miejski konkurs fotograficzny
pt.
"Katowice - miasto niezwykłe"


 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich z terenu Katowic.
 2. Tematyka prac powinna dotyczyć obszaru Katowic.
 3. Nadesłane fotografie należy dostarczać w formacie cyfrowym (min. 1600 x 1200 pix) na płycie CD. Każde zdjęcie należy zatytułować.
 4. Płyta CD powinna być oznaczona godłem autora. Do osobnej, zamkniętej koperty opatrzonej takim samym godłem należy dodać dane autora: imię i nazwisko, szkoła, telefon kontaktowy, adres e-mail.
 5. CD i kopertę z danymi przesyłamy w jednym liście na adres: VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza, ul. Lwowska 2, 40-389 Katowice, z dopiskiem "Konkurs fotograficzny"; lub osobiście dostarczamy do sekretariatu VI LO.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
 7. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane.
 8. Maksymalna ilość zdjęć wystawiona przez jednego uczestnika konkursu nie może przekroczyć pięciu.
 9. Termin nadsyłania prac mija 15 listopada 2008 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 listopada 2008 roku.
 11. Najlepsze prace wyróżnione zostaną nagrodami książkowymi i dyplomami.
 12. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej http://www.dlugosz.katowice.pl oraz w lokalnej prasie.
 14. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

mgr Jarosław Bloch


Strona 36     Strona 37    Strona 38

Menu     Powrót do portalu Długosza