Nordalia w Długoszu

Redaktor: Jarosław Bloch

23.10.2008.

Hits: 5406

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nordalia, impreza, która już od 7 lat przybliża mieszkańcom Górnego Śląska wiedzę o krajach nordyckich, zawitała w tym roku do Długosza. W ramach Nordaliów 9 października br. nasza szkoła gościła prof. dr hab. Jacka Janię, byłego dziekana Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, obecnie Kierownika Katedry Geomorfologii na WNoZ, a przede wszystkim znakomitego badacza obszarów polarnych.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W ekspedycjach naukowych na Spitsbergen w Arktyce prof. Jania uczestniczy od 1972 roku. Łącznie brał udział w kilkudziesięciu wyprawach badawczych na Spitsbergen, a ponadto na Islandię, na lodowce Norwegii i w Himalaje. Prowadzi badania krajobrazu polodowcowego w Polsce północnej i w Tatrach. Specjalizuje się w badaniach dynamiki lodowców i ich interakcji z klimatem oraz w geomorfologii glacjalnej. Ponadto prof. Jania wykładał na uniwersytetach w Norwegii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Francji i Luksemburgu. Współpracuje z kilkunastoma ośrodkami badań glacjologicznych na świecie. Opublikował 3 książki i kilkadziesiąt artykułów naukowych. Od 2007 jest Przewodniczącym Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Jania przygotował dla uczniów Długosza wykład pt. "Lody polarne a ocieplenie klimatu", dzięki czemu mieliśmy okazję zapoznać się z najnowszym spojrzeniem naukowców na problem ocieplenia klimatu, a nasi uczniowie mogli przez chwilę poczuć się jak studenci. Wykład wzbudził zainteresowanie i okazał się dobrym uzupełnieniem wiedzy zdobywanej na lekcjach geografii. Na wykładzie obecna była pani Maria Danielska, zajmująca się koordynacją imprez organizowanych w ramach Nordaliów, która była miło zaskoczona odbiorem wykładu przez młodzież Długosza. W rozmowie z panią Marią wyraziłem nadzieję, że za rok impreza ta znów zagości w gmachu Długosza.

Poniżej zamieszczam kilka pamiątkowych zdjęć z tego wydarzenia, zachęcając jednocześnie do studiowania Nauk o Ziemi na "Żylecie" w Sosnowcu, gdzie prof. Jania zaszczepia pasję geograficzną kolejnemu pokoleniu studentów (wśród których są też nasi absolwenci). Z całą odpowiedzialnością mówię, że warto, w końcu sam miałem okazję być studentem, a potem nawet asystentem i współpracownikiem profesora Jani.

mgr Jarosław Bloch


Strona 35     Strona 36    Strona 37

Menu     Powrót do portalu Długosza