Edukacja globalna

Redaktor: Maria Kubera

18.11.2008.

Hits: 2909

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chodzi o to, aby poszerzać horyzonty myślowe młodzieży, a za pośrednictwem młodzieży i dorosłych, na temat świata, w którym żyjemy.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

To, co robimy, jak żyjemy tutaj w swoim środowisku lokalnym ma wpływ na to, jaka jest kondycja całego globu. Nie obejmuje to jedynie zagadnień ekologii, lecz także problemów takich, jak przetrzymywanie więźniów politycznych, biedy czy segregacji rasowej, etyki przekazywania informacji w mediach czy działań dla pokoju i ekonomicznej stabilizacji na świecie.

Na portalu poświęconym edukacji globalnej czytamy: "Ogólnoświatowa współzależność zwiększa się; nasze życie jest coraz bardziej splecione z życiem innych ludzi na całym świecie. Ale jednocześnie w naszym świecie zwiększają się rozbieżności i nierówność. Jest oczywiste, że globalne problemy i wyzwania - bieda, zrównoważona przyszłość, pokój i zgoda - wymagają rozwiązań ogólnoświatowych. I właśnie w tym świecie ludzie są coraz bardziej zatroskani problemami globalnymi i ich rozwiązaniami. Edukacja globalna jest bardzo ważną odpowiedzią na rzeczywistość życia w globalnym świecie. Jest to rodzaj edukacji niezbędny, który pomaga ludziom w nim żyć, czuć się za niego odpowiedzialnymi i wspólnie uczyć się jak zmieniać świat na lepsze."

(źródło: http://www.tydzienedukacjiglobalnej.pl)

W celu poszukiwania takich rozwiązań ogólnoświatowych ONZ w roku 2000 przyjęła 8 Milenijnych Celów Rozwoju.

Przeczytacie o tym tutaj: http://www.polskapomoc.gov.pl/Milenijne,cele,rozwoju,53.html

Oto niektóre z nich:


Cel 1: Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód


Cel 2: Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym


Cel 3: Promować równość płci i awans społeczny kobiet


Cel 4: Ograniczyć umieralność dzieci


Cel 5: Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami


Cel 6: Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych


Cel 7: Zapewnić ochronę środowiska naturalnego


Cel 8: Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju

(źródło: http://www.un.org.pl/rozwoj/mdg/)

Na początku listopada br. kilku nauczycieli naszej szkoły brało udział w szkoleniu o tej tematyce w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach. Dowiedzieliśmy się wiele na temat organizacji, które podejmują trud edukacji globalnej i możliwości włączania się w te działania.

My też możemy dużo zrobić i tak właściwie to już robiliśmy i robimy jako szkoła.

Takie akcje jak: Sprzątanie Świata, Dzień Bez Papierosa, akcja podnosząca świadomość na temat globalnego ocieplenia i naszych prostych działań, jakie możemy podjąć, aby tego procesu nie pogłębiać, doskonale wpisują się w tę edukację. Nasi nauczyciele angażując młodzież przeprowadzają takie akcje od dawna. Jednak nigdy za wiele inicjatyw, jeśli chodzi o tak trudne sprawy, które obejmuje edukacja globalna.

Zatem spodziewajmy się więcej i proponujmy więcej, aby można było skuteczniej działać.

Zachęcamy młodzież do akcji plakatowej i happeningowej w szkole i w naszej dzielnicy w dniach 17 - 21 listopada, bo właśnie w tych dniach obchodzony jest tydzień edukacji globalnej.

Poniżej można przejrzeć strony internetowe dotyczące powyższych zagadnień:


Strona 38     Strona 39    Strona 40

Menu     Powrót do portalu Długosza