Trzy żłóbki

Redaktor: Administrator

14.1.2008.

Hits: 12508

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

...znajdują się w Bazylice oo. franciszkanów w Katowicach Panewnikach. Jeśli macie trochę wolnego czasu w czasie ferii, musicie koniecznie odwiedzić to miejsce. Szopka w Bazylice należy do największych tego rodzaju obiektów na świecie. Naprawdę warto to zobaczyć! Po galerii zdjęć zamieszczamy także informacje o jednym z patronów panewnickiej parafii, francuskim królu Ludwiku IX Świętym - to dla wielbicieli historii, szczególnie tegorocznych maturzystów. Bazylika w tym roku obchodzi 100-lecie jej poświęcenia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szopka w Bazylice


Widok ogólny Bazyliki ze żłóbkiem


Szopka w nawie bocznej


Żłóbek w Bazylice ma wieloletnią tradycję - jest to rzeczywiście imponująca kompozycja przestrzenna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Fragment szopki


Mury miasta Betlejem na tle gwiaździstego nieba


Centralna część żłóbka


Scena w drugiej kaplicy bocznej


Gwiazda Północna zawieszona tuż pod kopułą nad ołtarzem głównym

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szopka ruchoma - w klasztorze

 

 

 


W centralnej części żłóbka ruchomego postaci nowonarodzonego Jezusa, Józefa i Marii


A wokół poruszają się postaci znane z historii chrześcijaństwa Polski oraz świata

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szopka żywa - na terenie klasztoru

A to kilka obrazków z szopki z żywymi zwierzętami:

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

By dowiedzieć się więcej o Bazylice, zajrzyj na stronę internetową http://parafia.panewniki.pl.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Król Ludwik IX Święty

urodził się w 1214 r. w Poissy we Francji, zmarł w 1270 w Tunisie podczas VII wyprawy krzyżowej. Był królem Francji od 1226 r., synem Ludwika VIII z dynastii Kapetyngów. Był organizatorem i uczestnikiem VI i VII wyprawy krzyżowej. Przeszedł do historii jako król sprawiedliwy, obrońca wiary chrześcijańskiej, no i oczywiście jako Święty. Oto krótka notatka o być może mniej znanym przez nas, Polaków, królu, zaczerpnięta z Wikipedii.

Gdy król Ludwik VIII, po krótkim 3-letnim panowaniu zmarł w 1226 r. na febrę, jego syn, również Ludwik, miał 12 lat. Władzę królewską przejęła wtedy, jako regentka, matka Blanka Kastylijska. Mimo wojen domowych w południowych prowincjach Francji, w których możnowładcy feudalni rozgrywali swe własne interesy - regentka utrzymała spójność królestwa do 1242, gdy Ludwik IX przejął pełnię rządów w państwie.

Swe panowanie rozpoczął od wprowadzenia reform, umacniających władzę królewską. Ujednolicił system monetarny w królestwie, zreorganizował i skutecznie nadzorował finanse, usprawnił też administrację państwa. Starając się rządzić sprawiedliwie, wprowadził kontrolę działalności urzędników królewskich, którą powierzył zakonnikom. W przypadku niesprawiedliwych decyzji, poszkodowani otrzymywali odszkodowanie, a nieuczciwi urzędnicy byli zwalniani. Ustanowił sądy królewskie, tak zwane parlamenty, do których można się było odwoływać od wyroków sądów feudalnych, w jakich zasiadali baronowie feudalni. Wprowadził zakaz pojedynków sądowych, noszenia broni i prowadzenia wojen prywatnych we Francji. Znacznie rozbudowały się miasta, które otrzymały przywileje komunalne i otaczane murami, odgrywały coraz większą rolę pod względem militarnym.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pokojowy król Ludwik IX godził liczne spory między skłóconymi rodami szlacheckimi wewnątrz Francji, jak również spory międzynarodowe. Faktycznie doprowadził do zażegnania wzajemnych pretensji terytorialnych Francji z hiszpańską Aragonią i z dynastią Plantagenetów, w osobie króla Anglii Henryka III. Występował również jako mediator w sporze pomiędzy papieżem Innocentym III a cesarzem Rzeszy Niemieckiej Fryderykiem II. Był też głęboko religijny. Gdy w 1244 r. Jerozolima została ponownie opanowana przez egipskich Mameluków, zorganizował i sfinansował w 1248 r. kolejną VI wyprawę krzyżową dla obrony Ziemi Świętej. Brało w niej udział prawie wyłącznie rycerstwo francuskie, które poprowadził osobiście. Choć krucjata zakończyła się klęską, a sam Ludwik IX przez pewien czas pozostawał w niewoli egipskiej, to gdy wrócił w 1254 r. uznany został za największego wśród monarchów Europy obrońcę chrześcijaństwa.

Wspierał zakony, zwłaszcza żebraczy zakon franciszkanów, współcześnie utworzony przez pokutnika Franciszka z Asyżu, który głosił ideały ubóstwa i ascezy, oraz Zakon Rycerzy św. Łazarza opiekujący się trędowatymi. Król kolekcjonował również relikwie, wśród których była korona cierniowa Chrystusa, jaką otrzymał w podarunku od cesarza Konstantynopola Baldwina II. Celem jej przechowania kazał zbudować w Paryżu dwukondygnacjową kaplicę Sainte-Chapelle, uznaną później za największe arcydzieło architektury stylu gotyckiego.

Wyprawa krzyżowa

W latach 1248-1250 wziął udział w VI krucjacie, podjętej na wieść o zdobyciu Jerozolimy przez Kwarezmieńczyków w 1244. Zakończyła się ona klęską, Ludwik dostał się do niewoli w okolicy miasta Mansura w roku 1249, wypuszczony został po zapłaceniu olbrzymiego okupu, jednak już w 1270 roku Ludwik zorganizował następną wyprawę. Tym razem lądowano w Tunisie, licząc na pomoc tamtejszego sułtana. Jednak oczekiwania te się nie spełniły i wyprawa zakończyła się epidemią dżumy wśród krzyżowców, ofiarą której padł również sam król. Po jego śmierci armia krzyżowców powróciła do Europy. Już w 1297 r. Kościół uznał go za świętego. Koronę po Ludwiku IX przejął jego syn Filip III Śmiały (1270-1285).

Zamieścił: LJ


Strona 103     Strona 105

Menu     Powrót do portalu Długosza