"Życie we Wszechświecie"

Redaktor: Administrator

26.11.2007.

Hits: 13179

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Braliśmy udział w tej akcji, wyniki szkolnych wyborów już opublikowaliśmy. W artykule zobaczycie dyplom oraz treść listu gratulacyjnego, jaki otrzymaliśmy od Centrum Edukacji Obywatelskiej.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oto dyplom:

Na drugiej i trzeciej stronie artykułu list gratulacyjny od organizacji CEO.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

00-666 Warszawa, ul. Noakowskiego 10, tel./fax: (+48 22) 875 85 40, email: ceo@ceo.org.pl, www.ceo.org.pl

Warszawa, 2007-11-12

Dyrekcja Szkoły
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza
Katowice

Szanowni Państwo,

Centrum Edukacji Obywatelskiej dziękuje wszystkim uczestnikom i sojusznikom programu Młodzi Głosują 2007: uczniom, którzy wzięli udział w głosowaniu; uczniom, którzy zorganizowali projekt w szkole oraz nauczycielom, którzy im pomagali. Gratulujemy i dziękujemy Dyrektorom szkół - wiemy, jak ważne dla Młodzi Głosują jest wsparcie dyrekcji.

W czasie ostrej kampanii wyborczej prowadzenie w szkole projektu Młodzi Głosują wymaga od dorosłych sojuszników odwagi i determinacji. Dlatego niezwykle wysoko cenimy postawę nauczycieli i dyrektorów, którzy w imię obywatelskiej misji szkoły zdecydowali się przeprowadzić w niej młodzieżowe głosowanie, działania profrekwencyjne i edukacyjne.

Młodzi Głosują to praktyczna lekcja edukacji obywatelskiej. Pozwala młodym ludziom wziąć udział w najważniejszym w demokratycznym państwie wydarzeniu i nie czuć się z niego wykluczonym. Daje to poczucie, że mogą w ważnych sprawach mieć swoja opinię i że głos młodych też zostanie usłyszany. Takie doświadczenie niewątpliwie buduje ich gotowość do aktywności obywatelskiej - teraz i gdy już osiągną pełnoletniość.

Projekt nasz staje się jednocześnie lekcją odpowiedzialności, której młodzi ludzie udzielają swoim rodzicom i innym dorosłym obywatelom. To ważne w kraju, gdzie frekwencja w wyborach parlamentarnych rzadko przekracza 50% (w poprzednich wyborach parlamentarnych wyniosła 40,57%). Niska frekwencja wyborcza niesie ze sobą groźbę osłabienia demokracji i rodzi pokusę dla polityków, aby w mniejszym stopniu liczyć się z głosem obywateli.

Wiele szkół uczestniczących w projekcie Młodzi Głosują zorganizowało młodzieżowe działania profrekwencyjne. Uczniowie sprawdzali frekwencję wyborczą w poprzednich wyborach w najbliższych obwodach wyborczych i zachęcali dorosłych do udziału w głosowaniu. Wysoko cenimy takie ważne społecznie i równocześnie pouczające dla młodych ludzi działania. Wyniki ogólnopolskiego konkursu na najbardziej efektywne uczniowskie kampanie profrekwencyjne ogłosimy 30 listopada.

Patronem tegorocznej edycji naszego programu jest Rzecznika Praw Obywatelskich Pan dr Janusz Kochanowski. Z jego upoważnienia przekazuję Państwu i uczniom osobiste podziękowania za udział w programie i życzenia pomyślności.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W tegorocznej edycji Młodzi Głosują wzięło udział ponad 250 tysięcy uczniów z 1300 szkół. 230 tysięcy uczniów z 1070 szkół zagłosowało i przesłało swoje wyniki do Ogólnopolskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej.

Korzystając z okazji zachęcamy dyrektorów, nauczycieli i uczniów do korzystania z bogatego serwisu internetowego osadzonego na stronie CEO www.ceo.org.pl, który wspomaga nauczanie wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Zamieszczamy tam interesujące materiały dydaktyczne, a także informacje o prowadzonych przez naszą Fundację projektach edukacyjnych.

Jedną z nich jest program „Uczniowie z klasą”, w ramach którego uczniowie mogą podejmować i relacjonować własne działania obywatelskie w szkole, społeczności lokalnej, Polsce, Europie i na świecie. Aktywności społecznej dotyczy komponent pt. „Pomagam innym”. Prosimy o zapoznanie się z ulotką informacyjną na ten temat i przekazanie jej nauczycielom i/lub uczniom. Zgłoszenia zespołów uczniowskich i szkół do „Uczniów z klasą” przyjmujemy na bieżąco - więcej wskazówek na ten temat na stronie www.szkolazklasa.pl lub www.gazeta.pl/klasa/uczniowie.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w program Młodzi Głosują.

Z poważaniem
Jacek Strzemieczny
Dyrektor CEO


Strona 70     Strona 72

Menu     Powrót do portalu Długosza