Jeszcze jeden konkurs

Redaktor: Administrator

12.09.2007.

Hits: 4937

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W artykule wiadomość o konkursie "Razem?" Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Razem?"

Konkurs wielokulturowego społeczeństwa. Druga edycja. 

We współczesnym świecie coraz częściej obcujemy z kulturami i religiami, które są różne - czasem diametralnie - od naszych własnych. Obcy żyją pośród nas. Ale czy żyją razem z nami? Templar Network (Sieć Templariuszy) to międzynarodowy projekt edukacyjny mający zachęcić młodzież do promowania postaw zrozumienia, tolerancji i współpracy międzykulturowej. Chcemy zwrócić uwagę młodych na problematykę mniejszości, które żyją razem z nami, a często są pomijane. Chcemy także zwrócić uwagę na inne cywilizacje, które w dobie globalnego terroryzmu i strachu postrzegane są tylko jako zagrożenie. Celem konkursu jest wyłonienie autorów zdjęć i esejów najlepiej oddających hasło przewodnie drugiej edycji konkursu, które brzmi: "Razem?".

W tej edycji chcemy skłonić młodzież do refleksji - co w dzisiejszej Europie oznacza słowo "razem"? Czy koegzystencja jest już kooperacją? Jak można być razem: współistniejąc czy współpracując? A może współzawodnicząc? Chcielibyśmy poszukać przykładów bycia razem z codziennego życia, bo kulturowa koegzystencja zaczyna się nie na styku cywilizacji, ale na naszych podwórkach.

Zwycięskie i wyróżnione zostaną opublikowane w drugim numerze międzynarodowego magazynu "Templar Network Magazine", a autorzy najlepszych z nich otrzymają nagrody rzeczowe.

                


Skrót regulaminu:

  1. Konkurs posiada dwa tematy przewodnie: "międzykulturowe konflikty" oraz "przykłady koegzystencji różnych kultur". Nie są one jednak wiążące, można więc pisać także o innych aspektach wielokulturowości dzisiejszego świata.
  2. Prace mogą mieć charakter eseju (maksymalnie 4000 znaków) lub fotografii (maksymalnie 3 na osobę).
  3. Konkurs jest przeznaczony dla osób w wieku 14-21 lat.
  4. Prace zwycięskie oraz wyróżnione będą opublikowane w magazynie Templar Network Magazine i dystrybuowane we wszystkich krajach partnerskich (listę wraz z partnerskimi organizacjami można znaleźć na http://www.templarnetwork.org). Zostaną one również umieszczone na stronie internetowej projektu TemplarNetwork..
  5. Prace na konkurs prosimy wysyłać w załącznikach do emaili, na adres konkurs@templarnetwork.org.
  6. Każdy uczestnik powinien dołączyć do wysłanej pracy:
  7. Każde zdjęcie powinno:
  8. Konkurs trwa od dnia 01.08.07 do 30.09.07
  9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.templarnetwork.pl, a zwycięzcy i wyróżnieni zostaną poinformowani drogą emaliową.
  10. Szczegółowy regulamin znajduje się na www.templarnetwork.org/pl/regulamin.

Strona 28     Strona 30

Menu     Powrót do portalu Długosza