Nasz patron - dlaczego właśnie ktoś z XV wieku?

Redaktor: Maria Kubera

12.08.2007.

Hits: 4145

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zastanawialiście się dlaczego to właśnie Jan Długosz został patronem naszej szkoły?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dlaczego właśnie Jan Długosz? Otóż w roku 1957 na wniosek szkolnej polonistki prof. Koffmanowej Liceum obrało za patrona Jana Długosza, kronikarza polskiego, który był rzecznikiem polskości Śląska i jego powrotu do Macierzy. Był wybitną postacią, o czym świadczą następujące fakty:

 

Dlaczego „Roczniki” Długosza są dziełem tak wybitnym? 


Strona 7     Strona 9

Menu     Powrót do portalu Długosza