Mniej lektur w liceum

Redaktor: Administrator

24.7.2008.

Hits: 5259

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

...ale dopiero od roku szkolnego 2012/13! Wtedy zamiast 40 książek uczniowie liceum będą mogli przeczytać zaledwie kilkanaście. Poloniści oraz uczniowie będą wybierać lektury dostosowane do ich możliwości. Ta reforma jest ze wszech miar słuszna, gdyż technika poszła naprzód i wiedza humanistyczna nie opiera się tylko na czytaniu opasłych ksiąg, lecz także oglądaniu filmów w telewizji, kinie lub wideo, a także czerpaniu wiedzy z internetu. W artykule znajdziecie nową propozycję lektur, lecz uwaga! - będzie ona obowiązywać od roku 2012. Wtedy nawet obecnie najmłodsi uczniowie naszego liceum będą zapewne absolwentami, lecz informacja ta może zainterować wasze młodsze rodzeństwo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nowa podstawa programowo zacznie obowiązywać w 2009 roku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Do tej pory muszą oni przeczytać prawie 30 obowiązkowych książek, a dzięki projektowi będą czytać po kilkanaście wybranych dzieł oraz fragmentów.

Portal Eduinfo twierdzi, że poloniści są zadowoleni, ponieważ tak wielka liczba lektur powoduje, że uczniowie nie chcą ich czytać. Autorzy projektu układali spis lektur pod kątem przeciętnego ucznia w przeciętnej klasie, w ten sposób nauczyciele języka polskiego będą mogli wybrać lektury dostosowane do poziomu uczniów. Nowa podstawa wprowadzi kilkanaście obowiązkowych książek na każdym etapie edukacyjnym. W liceum będzie to minimum po pięć lektur w każdym roku, a w klasie maturalnej - tylko trzy. Oto pełen spis lektur - jak chcecie, to możecie coś sobie wybrać z listy najbardziej wartościowych dzieł literackich na deszczowe wakacyjne dni...

Gimnazjum
Teksty kultury
 1. Teksty poznawane w całości - nie mniej niż pięć pozycji w roku:
 • Jan Kochanowski - wybrane fraszki, Treny (V, VII, VIII);
 • William Szekspir Romeo i Julia;
 • Molier Świętoszek lub Skąpiec;
 • Ignacy Krasicki - wybrane bajki;
 • Aleksander Fredro Zemsta;
 • Adam Mickiewicz - wybrana ballada, Dziady cz. II, Reduta Ordona;
 • Bolesław Prus lub Eliza Orzeszkowa - wybrana nowela;
 • Henryk Sienkiewicz - wybrana powieść historyczna (np. Quo vadis, Krzyżacy, Potop);
 • wybrane wiersze następujących poetów XX wieku: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimierz Wierzyński, Julian Tuwim, Czesław Miłosz, ks. Jan Twardowski, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert;
 • Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec lub Arkady Fiedler Dywizjon 303;
 • utwór podejmujący problematykę Holokaustu, np. wybrane opowiadanie Idy Fink;
 • Konstanty Ildefons Gałczyński - wybrane utwory;
 • Stanisław Lem - wybrane opowiadanie;
 • Sławomir Mrożek - wybrane opowiadanie;
 • Antoine de Saint Exupéry Mały Książę;
 • wybrana powieść przygodowa; wybrana młodzieżowa powieść obyczajowa (np. Małgorzaty Musierowicz, Doroty Terakowskiej lub innych współczesnych autorów podejmujących problematykę dojrzewania);
 • wybrana powieść fantasy (np. Ursuli Le Guin, Johna Ronalda Reuela Tolkiena, Andrzeja Sapkowskiego);
 • wybrany utwór detektywistyczny (np. Arthura Conan Doyle'a lub Agaty Christie);
 • wybrane opowiadanie z literatury światowej XX wieku (inne niż wskazane wyżej);
 • wybrana powieść współczesna z literatury polskiej i światowej (inna niż wskazana wyżej);
 • inne lektury wskazane przez nauczyciela lub zaproponowane przez młodzież (przynajmniej jedna rocznie).
 1. Teksty poznawany w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela):
 • Homer Iliada i Odyseja lub Jan Parandowski Przygody Odyseusza;
 • Pieśń o Rolandzie;
 • Juliusz Słowacki Balladyna;
 • Miron Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego;
 • Ryszard Kapuściński - wybrana książka.
 • Biblia (opis stworzenia świata i człowieka z Księgi Rodzaju, przypowieść ewangeliczna, hymn św. Pawła o miłości);
 • wybrane mity greckie.

Ponadto: wybór publicystyki z prasy i innych środków społecznego przekazu; wybrany komiks; wybrane programy telewizyjne.


Liceum
Teksty kultury - nie mniej niż pięć dużych pozycji książkowych w ciągu roku (w klasie maturalnej nie mniej niż trzy pozycje) oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości. Nie można pominąć autorów i tytułów poprzedzonych gwiazdką.
Profil podstawowy

Teksty poznawane w całości:

 • Sofokles Antygona lub Król Edyp (wersja literacka lub spektakl teatralny);
 • * Bogurodzica; Lament świętokrzyski;
 • * Jan Kochanowski - wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm;
 • Mikołaj Sęp Szarzyński - wybrane sonety; William Szekspir Makbet lub Hamlet;
 • * Adam Mickiewicz - wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność),
 • * Dziadów część III, Pan Tadeusz;
 • Juliusz Słowacki - wybrane wiersze;
 • Cyprian Norwid - wybrane wiersze;
 • * Bolesław Prus Lalka;
 • Fiodor Dostojewski wybrany utwór, np. Zbrodnia i kara, Łagodna;
 • Joseph Conrad Jądro ciemności;
 • Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff - wybrane wiersze;
 • * Stanisław Wyspiański Wesele;
 • Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I - Jesień);
 • Stefan Żeromski - wybrany utwór (Ludzie bezdomni, Wierna rzeka, Echa leśne, lub Przedwiośnie);
 • Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński - wybrane wiersze;
 • Jarosław Iwaszkiewicz - wybrane opowiadanie;
 • * Bruno Schulz - wybrane opowiadanie;
 • Tadeusz Borowski - wybrane opowiadanie;
 • Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak - wybrane wiersze;
 • Miron Białoszewski - wybrane utwory; wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza);
 • wybrana powieść polska z XX lub XXI w. (np. Tadeusza Konwickiego Kronika wypadków miłosnych, Stanisława Lema Solaris, Józefa Mackiewicza Droga donikąd, Juliana Stryjkowskiego Austeria, Zofii Nałkowskiej Granica, Marii Kuncewiczowej Cudzoziemka);
 • wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. (np. Franza Kafki Proces, Alberta Camusa Dżuma, George’a Orwella Rok 1984, Isaaca Bashevisa Singera Sztukmistrz z Lublina, Gabriela Garcii Marqueza Sto lat samotności, Umberto Eco Imię róży).

Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela):

 • wybór mitów;
 • Dzieje Tristana i Izoldy;
 • Miguel Cervantes Don Kichote;
 • Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki;
 • Ignacy Krasicki - wybrana satyra lub Monachomachia;
 • Adam Mickiewicz Dziady część IV;
 • Juliusz Słowacki Kordian;
 • * Witold Gombrowicz Ferdydurke;
 • Irit Amiel - wybrane opowiadanie z tomu Osmaleni lub Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem;
 • Gustaw Herling-Grudziński Inny świat;
 • Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem;
 • Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśni nad pieśniami Księgi Hioba, Apokalipsy św. Jana);

Ponadto: wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego), homilia Jana Pawła II wygłoszona w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) 2 czerwca 1979 roku - nagranie telewizyjne.


Profil rozszerzony

Teksty poznawane w całości:

 • Horacy - wybrane liryki;
 • Jan Kochanowski Treny (jako cykl poetycki);
 • poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn);
 • wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej;
 • Juliusz Słowacki Kordian lub Fantazy;
 • Zygmunt Krasiński Nie-Boska Komedia;
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. Honoriusz Balzak Ojciec Goriot, Emil Zola Nana lub Gustaw Flaubert Pani Bovary);
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy;
 • Gustaw Herling-Grudziński - wybrane opowiadanie;
 • Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata;
 • wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX/XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Józefa Wittlina, Józefa Mackiewicza, Juliana Stryjkowskiego, Andrzeja Kuśniewicza, Tadeusza Konwickiego, Stanisława Lema, Wiesława Myśliwskiego, Marka Nowakowskiego, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, Stefana Chwina, Pawła Huellego);
 • wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) dwudziestowiecznych autorów z literatury światowej (np. Franza Kafki, Thomasa Manna, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Isaaca Bashevisa Singera, Johna Steinbecka, Kurta Vonneguta, Gabriela Garcii Marqueza, Günthera Grassa, Umberto Eco, Milana Kundery);
 • wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niż wymienieni na poziomie podstawowym)

Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela):

 • wybrany esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej;
 • Dante Alighieri Boska komedia;
 • Johann Wolfgang Goethe Faust;
 • Czesław Miłosz - wybrany esej;
 • Zbigniew Herbert - wybrany esej;
 • inny esej autora polskiego (np. Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego, Marii Janion, Leszka Kołakowskiego czy ks. Józefa Tischnera, Jarosława Rymkiewicza, Jerzego Stempowskiego);
 • wybrany reportaż autora polskiego (np. Ryszarda Kapuścińskiego, Krzysztofa Kąkolewskiego, Hanny Kraul, Henryka Grynberga);
 • dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza);
 • Jan Paweł II Tryptyk Rzymski.
 • Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok).

Ponadto: wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Andrieja Tarkowskiego, Orsona Wellesa); spektakle teatralne (w tym Teatru TV) - przynajmniej jeden w roku; stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika.

LJ


Strona 8     Strona 9    Strona 10

Menu     Powrót do portalu Długosza