List Otwarty...

Redaktor: Administrator

22.1.2008.

Hits: 6860

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

w sprawie organizacji Muzeum Hutnictwa Cynku w Szopienicach został doręczony na ręce pana profesora Antoniego Barciaka. Nasze Liceum wspiera tę inicjatywę w ramach programu "Ślady Przeszłości", jaki realizujemy. Szkolnym koordynatorem tej akcji jest pan profesor Leszek Socała, którego wspiera publikujący ten artykuł w internecie (Leszek Jabłoński), jednak główną inicjatywę przejęła tu tegoroczna maturzystka Katarzyna Drewniak, która bardzo aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Powstania Muzeum Hutnictwa Cynku. Prawdopodobnie w czerwcu znowu udamy się do Warszawy, by szczytną ideę zachowania pamięci o hutniczej historii Szopienic prezentować na ogólnopolskiej prezentacji projektów "Ślady Przeszłości".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oto treść listu otwartego:

Katowice 04.01.2007 r.

Andrzej Bożek, 40-321 Katowice, ul. Hallera 32f/1, tel. 0 501 011 451
Tomasz Makosz, 40-205 Katowice, ul. Kopalniana 2e/8, tel. 0 510 511 085
Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Powstania Muzeum Hutnictwa Cynku
www.makosz.pl/muzeum.php

List Otwarty

 

Pan prof. dr hab. Antoni Barciak

Przewodniczący Rady Muzeum Miasta Katowice

Zwracamy się do pana z przekonaniem, że Pana głos na forum publicznym może być ostatnią szansą dla ochrony zabytków i pamięci o hutnictwie cynku w Katowicach. Hutnictwie, które miało decydujący wpływ na powstanie miasta.

Pojedyncze glosy wysokich urzędników, którzy sprzyjają inicjatywie muzeum są tłamszone przez bezdusznych biurokratów i nieprzychylne nam "układy".

W sierpniu 2006 r. Mirosław Kilon, naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Katowice, mówił "Decyzja na pewno zostanie podjęta w tym roku" (KAW). Pod koniec roku następnego 2007 pan Wiesław Maśka, Wicewojewoda Śląski stwierdza, że o utworzeniu muzeum najwcześniej będzie można mówić za rok. Jeżeli nie zostaną podjęte radykalne działania, to w tym roku złodzieje dokończą swoją robotę. Spośród dziewięciu obiektów wpisanych do rejestru zabytków są skreślane kolejne pozycje (30 lat temu planowano nawet skansen). Ostatnia decyzja prezesa HMN Szopienice Piotra Górowskiego o zdjęciu posterunków na dwóch zabytkowych obiektach przyśpiesza proces dewastacji, a może o to chodzi? Wobec takich poczynań nawet zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Powstania Muzeum Hutnictwa Cynku przyjął pasywne stanowisko.

Skoordynowane działanie Prezydenta Katowic i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003 r. art. 50 ust. 4) może spowodować przejęcie zagrożonych obiektów przez miasto i doraźne zabezpieczenie przed złodziejami.

Są więc prawne możliwości. Potrzeba tylko dobrej woli i determinacji do działań na rzecz pamięci historycznej, tak potrzebnej młodym pokoleniom.

Panie Profesorze, proszę wspomóc swoim autorytetem powstanie Muzeum Historii Przemysłu Cynkowego.

Z wyrażam i szacunku,

Andrzej Bożek, Tomasz Makosz


Strona 106     Strona 108

Menu     Powrót do portalu Długosza