Całe życie jest szkołą

Redaktor: Administrator

27.11.2007.

Hits: 11629

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

...te słowa wypowiedział Jan Amos Komeński w XVII wieku. W artykule dowiecie się nieco więcej o pedagogu, który użyczył swego imienia popularnemu programowi europejskiemu dla szkół. W programie tym - z dwuletnią przerwą - bierzemy udział już od niemal 10 lat. Te informacje, a także moją (LJ) krótką wypowiedź, opublikowano w broszurce "Program Comenius" wydanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oto okładka broszury:

A oto odpowiedź na pytanie: dlaczego program nazywa się Comenius?

Comenius, czyli Jan Amos Komensky (po polsku: Jan Amos Komeński) był filozofem, pedagogiem, reformatorem protestanckim; urodził się 28 marca 1592 r. w Nivnicach na Morawach (Czechy). Całe życie poświęcił praktycznej działalności wychowawczej i teoretycznemu opracowywaniu zagadnień pedagogicznych. Szczególnie interesował się dydaktyką. Położył podwaliny pod współczesne zasady pedagogiki. Był twórcą i propagatorem jednolitego systemu powszechnego nauczania. Zalecał objecie nauczaniem wszystkich, niezależnie od płci i stanu, a także naukę w języku ojczystym (łacina miała być wprowadzana później). Mieszkał w Elblągu w latach 1642-1648. gdzie w latach 1644-1645 wykładał filozofię w Gimnazjum Elbląskim. Jego poglądy głosiły wiarę w dobrobyt i naprawę ludzkości poprzez rozpowszechnianie wiedzy. Od 1655 roku żył i mieszkał w Amsterdamie i tam umarł 15 listopada 1670 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wypowiada się dyrektor FRSE, pan Paweł Poszytek:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W broszurce nie zabrakło "długoszowego" akcentu. Moja wypowiedź miała miejsce w okresie rządów PiSu, dlatego jedno ze sformułowań straciło nieco na aktualności. Lecz zawsze trzeba "dmuchać na zimne". Oto stosowny fragment:

Wkrótce zamieszczę fotoreportaż z comeniusowej wizyty gości zagranicznych w VI LO, w tym czterech uczniów z Turcji. I uwaga - dotychczasowy program Socrates, skupiający w sobie Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, przyjął obecnie nazwę "Uczenie się przez całe życie".

LJ


Strona 72     Strona 74

Menu     Powrót do portalu Długosza