Szansa dla pierwszoklasistów

Redaktor: Administrator

21.11.2007.

Hits: 6987

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

...wyjazdu m.in. do USA, Wlk. Brytanii, Indii, Kanady w celu nauki w tamtejszych szkołach średnich. Informację przekazała pani wizytator Ewa Matusik, są one dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach, w zakładce Edukacja Europejska. Można tam znaleźć szczegółowe informacje na temat naboru do tzw. Szkół Zjednoczonego Świata. Pani wizytator zachęca do przekazania informacji o możliwościach ubiegania się o ww. stypendium uczniom oraz ich rodzicom. Ze względu na obowiązujące terminy (pierwszy termin: 31.12.2007r.) i ewentualną konieczność przygotowania odpowiednich dokumentów, pani wizytator prosi o szybki przekaz informacji. W artykule znajdziesz więcej informacji na ten temat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nabór kandydatów do Szkół Zjednoczonego Świata na lata szkolne 2008/2009-2009/2010

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata ogłasza nabór kandydatów do następujących Szkół Zjednoczonego Świata na lata szkolne 2008/2009-2009/2010:

Liczba stypendiów może ulec zmianie.

Stypendia dotyczą 2 ostatnich lat szkoły średniej.

Nauka kończy się maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB).

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

W szczególnych wypadkach, uzasadnionych wybitnymi osiągnięciami kandydata komisja kwalifikacyjna w drodze jednomyślnej decyzji może dopuścić kandydata do dalszego postępowania konkursowego, jeśli jego średnia ocen jest niższa niż 4,75 ale wyższa niz 4,0.

Kwalifikacja przebiega w trzech etapach. Przystępujących do pierwszego etapu prosimy o przesłanie do dn. 31 grudnia 2007 roku na adres:

Towarzystwo Szkól Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
Józefów k/Otwocka 1
05-420 Józefów
ul. Świderska 1
skrytka pocztowa 15

następujących dokumentów:

Najlepsi kandydaci otrzymają zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w marcu 2008 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kuratoriach Oświaty lub internecie pod adresem www.uwc.org.pl Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata prowadzi jednocześnie na tych samych warunkach rekrutację do szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii.

Do dokumentow prosimy dołączyć zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem pocztowym dla przesłania zawiadomienia o decyzji komisji kwalifikacyjnej oraz oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 28.09. 97 o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 833).


Strona 66     Strona 68

Menu     Powrót do portalu Długosza