People to People

Redaktor: Administrator

14.11.2007.

Hits: 5981

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dzisiaj, tj. 14 listopada odbył się wykład na temat właśnie tej organizacji w Prywatnym Liceum im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach, rzecz jasna. Ku naszemu zdumieniu, z zapisanych osób (a było ich wielu), w spotkaniu brały udział tylko 4 uczennice: z klasy 2e i z klasy 1f. Naszym opiekunem była Pani Aleksandra Kopacz. Spotkanie/wykład umownie zaczynał się o godzinie 13.00, jednak spod szkoły ruszyliśmy już o 12.15 ;).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mieliśmy parę problemów z trafieniem na os. Witosa, ale z małą pomocą panów kierowców i czekającej na nich, a w zasadzie na któryś z autobusów, którzy prowadzili - pani, wreszcie dojechaliśmy. Pogoda jak to pogoda - brzydka. Stanęliśmy blisko szkoły, więc nie było potem już tak źle. Szkoła trzeba przyznać imponująca. Od samego przyjścia byliśmy ciepło powitani, a potem uczeń-przewodnik zaprowadził nas do "auli".

Wszystko zaczęło się punktualnie. Najpierw sprawdzanie obecności i podziękowanie za przybycie, a potem krótki wstęp pani dyrektor. Trwało to mniej więcej 10 minut, zaraz potem uczniowie tejże szkoły zapoznali nas, o czym będzie wykład (i że wszystko będzie w języku angielskim). Pierwszym wspominanym tematem jest "The IB Diploma Programme". Dla ciekawych napiszę coś o tym programie.

Mimo skomplikowanego pojęcia, które wcale nie jest trudne, mamy na myśli Międzynarodową Maturę. Jest to dwuletni program edukacyjno-wychowawczy dla młodzieży szkół średnich (czyli w wieku 16-19 lat), silnie zmotywowanej, przygotowywującej się do podjęcia studiów akademickich. Jest on traktowany na równi z pre-akademickim amerykańskim systemem Advanced Placement, czy brytyjskim systemie egzaminów maturalnych A-level. Międzynarodowa matura honorowana jest przez większosc uczelni na świecie, w tym i w Polsce. Zarówno program jak i egzaminy są nastawione głównie na kształtowanie i egzekwowanie umiejętności ucznia, w tym umiejętności zdobywania i wykorzystywania informacji. Po dwóch latach uczestnictwa w programie uczniowie są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia samodzielnych studiów. Przedmioty nauczane w tym programie rozłożone są na sześc grup. W ramach programu IB uczeń wybiera 5 przedmiotów wykładanych w języku angielskim oraz język ojczysty, których - jak już wspomniałam - uczy się przez 2 lata.Trzy lub cztery nauczane są na poziomie rozszerzonym. Końcowy egzamin maturalny zdajemy z wszystkich wybranych przedmiotów. Jak to zwykle bywa, są i pewne zasady przystąpienia do tegoż programu. Po pierwsze - każdy musi uczyć się języka ojczystego, matematyki, języka angielskiego oraz przynajmniej jednego przedmiotu z grupy przedmiotów humanistycznych, jednego przedmiotu z grupy nauk ścisłych. Po drugie - trzeba uczestniczyć w programie prac na rzecz środowiska CAS (Creativity, Action, Service), odbyc kurs z zakresu teorii wiedzy TOK (Theory of  Knowledge) i napisać samodzielną pracę badawczą (Extended Essay). Sposób przeprowadzania egzaminów maturalnych jest regulowany bardzo szczegółowymi przepisami oraz monitorowany przez wizytujących szkoły przedstawicieli International Baccalaureate Organisation. Łączny czas na napisanie matury z jednego przedmiotu wynosi 4-5 godzin na rozszerzeniu, a na podstawie czas ten wynosi 3 godziny. Wszystkie egzaminy odbywają się w maju. Najwyzszą oceną, jaką można otrzymać z przedmiotu egzaminacyjnego jest 7. Maksymalnie więc możemy uzyskac 42 puknty (6 przedmiotów x 7), dodatkowo punkty dostajemy jeszcze za Theory of Knowledge i Extended Essay. Za te 2 prace można otrzymac maksymalnie 3 pkt. A więc łącznie jest do zdobicia 45 pkt.

Następna część wykładu to prezentacja organizacji People to People. Prowadziła ją Mrs.Verena Denk. Twórcą tej organizacji jest były prezydent Dwight Eisenhower. Założeniem tej organizacji jest tworzenie międzynarodowego porozumienia i przyjaźni, poprzez edukacyjne, kulturalne i humanitarne działania. Mrs.Verena Denk zapoznała nas z całym programem. Tak w skrócie oczywiście ujmując. Potem dowiedzieliśmy się, że Prywatne Liceum im. Melchiora Wańkowicza szuka młodych ludzi, którzy chcą szerzyć takie idee i które są gotowe podjąć współpracę z nimi i założyc polski "chapter" People to People. Wprawdzie nie będzie to jedyny istniejący "chapter", ale w Polsce mamy tylko 2 takie: w Warszawie i Gliwicach. Ja osobiście zapisałam sie jako chętna. Dlaczego? Bo będzie to dla mnie kolejne nowe "wyzwanie". Jeżeli nie boisz się i ty - również dołącz - więcej informacji i rad udzieli Ci nie ten krótki artykuł, czy strona internetowa - Pani Kopacz.

Po wykładzie, zadaniu kilku pytań wszyscy udali sie na słodki poczęstunek, a potem tam, skąd każdy przyjechał.

See you again...


Strona 62     Strona 64

Menu     Powrót do portalu Długosza