Młodzież żydowska gościła w VI LO

Redaktor: Administrator

12.11.2007.

Hits: 7170

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W niedzielę, 11 listopada, gościliśmy delegację młodzieży z Izraela. Pan dyrektor Dariusz Koclejda zwrócił się do gości z krótkim przemówieniem, którego treść można przeczytać w niniejszym artykule. Fotografie będzie można zobaczyć w nieco później.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szanowni Państwo!

Wielkim zaszczytem jest dla mnie witać w progach naszej szkoły uczestników projektu, którego celem jest ocalenie pamięci o historii Żydów zamieszkujących ziemie polskie. Ufam, że spotkanie z młodzieżą polską,  warsztaty i dyskusje pozwolą spojrzeć z nieco innej perspektywy na przeszłość, często niezwykle tragiczną. Mam również nadzieję, że zachęcą uczniów liceum do odkrywania piękna kultury synów Izraela. Nie można zapominać, że ta właśnie kultura stanowi jeden z fundamentów cywilizacji europejskiej.

Dane nam spotkać się w Katowicach – na Śląsku. Ten region od wieków jest miejscem współistnienia przedstawicieli różnych narodów: polskiego, niemieckiego, czeskiego oraz żydowskiego. Warto przypomnieć, że ci ostatni przyczynili się do dynamicznego rozwoju miasta w II połowie XIX wieku, budując kamienice i fabryki. O ich wysokiej pozycji świadczyła m.in. monumentalna synagoga. Ślady wzajemnych wpływów wielu nacji zachowały się nie tylko w kulturze materialnej, ale i w dialekcie, jakim posługują się mieszkańcy Śląska. Specyficzne położenie oraz złożona historia tej ziemi ukształtowały również świadomość Ślązaków: otwartych wobec innych, a zarazem podkreślających własną tożsamość. Ślązacy doskonale wiedzą, że wielokulturowość jest najwspanialszym bogactwem, zasługującym, by zachować je dla przyszłych pokoleń.

Nieprzypadkowo zatem z tą ziemią związane były osoby, które stały się symbolami dialogu pomiędzy chrześcijanami a żydami. Warto wymienić tu chociażby postać zmarłego niedawno arcybiskupa Paryża, kardynała Lustigera. Kardynał pochodził z pobliskiego Będzina, zwanego „Jerozolimą Zagłębia” i przez wiele lat, już jako dostojnik kościelny, był rzecznikiem budowania nowych relacji katolicyzmu z judaizmem.

Rozpoczynając dzisiejsze spotkanie pragnę życzyć, by wzajemne odkrywanie swojego dziedzictwa kulturowego stało się dla wszystkich jego uczestników źródłem prawdziwej radości. Niech wspólne rozmowy i dyskusje zmotywują wszystkich uczestniczących w projekcie do dalszego pogłębiania wiedzy o naszych narodach.

Treść przemówienia dostarczył sekretariat VI LO


Strona 60     Strona 62

Menu     Powrót do portalu Długosza