Śpiąc czuwają

Redaktor: Administrator

3.09.2007.

Hits: 6608

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

...wielcy Polacy w krypcie kościoła na Skałce, gdzie pochowany jest Jan Długosz, patron naszej szkoły. Ich duch ma wstąpić w serca i umysły uczniów naszej szkoły - tak w skrócie można ująć przesłanie przemówienia pana dyrektora Dariusza Koclejdy na uroczystej akademii. Poza tym wypadałoby od czasu do czasu pozdrowić nauczyciela lub dyrektora tradycyjnym "dzień dobry", a więc wdrażać w życie zasady savoir vivre'u. I jeszcze jedno - bez identyfikatorów wstęp do szkoły wzbroniony. W artykule pełna treść przemówienia pana Dyrektora.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szanowni Państwo!

Szkolne zmagania przyszło nam rozpoczynać w czasie wyjątkowym. Rok 2007 nazwany został bowiem Rokiem Wielkich Polaków. Wspominamy w nim wybitnych przedstawicieli świata kultury i nauki, zasłużonych dla naszego kraju, spoczywających w krypcie Kościoła oo. Paulinów na Skałce w Krakowie. To miejsce jest społeczności VI LO szczególnie bliskie. Warto przypomnieć, że wśród pochowanych w Panteonie Narodowym: Wincentego Pola, Stanisława Wyspiańskiego, Karola Szymanowskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Lucjana Siemieńskiego, Tadeusza Banachiewicza, Adama Asnyka czy Czesława Miłosza znajduje się patron liceum - Jan Długosz. Wielu z nas miało już okazję nawiedzić słynną kryptę, oddając hołd jednemu z najwybitniejszych średniowiecznych historyków. Wycieczki do Krakowa, m.in. na Skałkę śladami autora Kroniki Polski stały się już naszą tradycją.

Odwiedzając narodową nekropolię, możemy zwrócić uwagę na widniejące tam hasło, które przyświecało jej twórcom. Brzmi ono: Dormiunt vigilant. - Spiąc - czuwają. Ta starożytna maksyma uświadamia, że dziedzictwo Wielkich zobowiązuje kolejne pokolenia. Dlatego dziś, u progu roku szkolnego 2007/08 należy zapytać, czego możemy nauczyć się, przywołując pamięć o naszych wybitnych zmarłych rodakach. Niech odpowiedź na to właśnie pytanie wyznaczy właściwy kierunek podejmowanym w najbliższym czasie wysiłkom, służącym zarówno przekazywaniu wiedzy, jak i jej przyswajaniu.

Szanowni Państwo! Drodzy uczniowie! Czego zatem możemy nauczyć się od Wielkich? Zastanawiając się nad tym zagadnieniem, warto przywołać słowa metropolity krakowskiego, kardynała Stanisława Dziwisza. W przemówieniu z okazji inauguracji Roku Wielkich Polaków kardynał stwierdził: Oni są nam bliscy przez swoje zmagania o kształt własnego człowieczeństwa. Sądzę, że szkoła musi być miejscem, w którym kształtujemy swoje człowieczeństwo w dwóch wymiarach: zdobywamy wiedzę i pracujemy nad swoim charakterem. To pierwsze nie budzi chyba wątpliwości żadnego z tutaj zgromadzonych - przecież zadaniem grona pedagogicznego jest oceniać wasze postępy w edukacji, której zwieńczeniem będzie matura. Miło mi podzielić się z Państwem informacją, że w minionym roku szkolnym wszyscy maturzyści zdali egzamin   dojrzałości. Przed  tegorocznymi   trzecioklasistami   zadanie   trudniejsze  - przypominam, że nie obowiązuje już tzw. amnestia. Świadomość tego powinna skłaniać was po pierwsze - do przemyślanego wyboru przedmiotów maturalnych, po drugie - do systematycznej nauki! Pamiętajcie, że przed wami jedynie osiem miesięcy zajęć szkolnych!

Wspomniane przeze mnie przyswajanie wiedzy teoretycznej będzie jednak bezowocne, jeśli nie zdecydujecie się na to, by świadomie kształtować własną osobowość. I tutaj pomocny może być przykład wybitnych Polaków, których pamięć czcimy w tym roku. Co ich łączyło? Co winno być dla nas wyzwaniem? Można tu wymienić co najmniej kilka ważnych cech. Jedną z najważniejszych jest chęć nieustannego rozwijania się, niezgoda wobec przeciętności. Sądzę, że szkoła stwarza wam doskonałe warunki do tego, by poszerzać swoje zainteresowania. Wzbogacamy bazę materialną liceum - w czerwcu otworzyliśmy kolejną pracownię multimedialną, zakupiliśmy nowe książki do biblioteki. Macie okazje uczestniczyć w zajęciach dodatkowych: począwszy od kół przedmiotowych, skończywszy na kółku turystycznym. Możecie dzielić się swoimi doświadczeniami, biorąc udział w międzynarodowych oraz krajowych wymianach młodzieży czy projektach edukacyjnych. Nie możecie czuć się tylko gośćmi w szkole! Jesteście za nią odpowiedzialni! I - co ważne -jesteście odpowiedzialni również za to, w jakim stopniu skorzystacie z szansy, którą daje się wam przez trzy lata.

Kolejną ważną cechą Wielkich Polaków była zdolność efektywnego wykorzystania czasu. Jeden z nich, Stanisław Wyspiański, w ciągu swego krótkiego życia był dramaturgiem, malarzem, rzeźbiarzem, grafikiem, projektantem wnętrz, profesorem Akademii Sztuk Pięknych a nawet... radnym krakowskim. Miał też czas na spotkania z przyjaciółmi. Kolejny wybitny Polak spoczywający na Skałce, Józef Ignacy Kraszewski napisał niemal sto książek. Do dzisiaj niektórzy zastanawiają się, w jaki sposób mógł tego dokonać. Odpowiedź jest prosta: nie marnował czasu. Drodzy uczniowie! Niech pracowitość wymienionych tu waszych wielkich rodaków będzie dla was wyzwaniem, by najbliższego roku nie poświęcić głównie oglądaniu telewizji, grom komputerowym, czatom, błąkaniu się po centrach handlowych czy bezowocnym pogaduszkom ze znajomymi.

Przywołując pamięć Wielkich Polaków, warto też przypomnieć tę cechę ich osobowości, o którą dzisiaj tak trudno. Jest nią kultura osobista. Jej przejawem jest również szacunek wobec drugiego człowieka. Drodzy uczniowie! Obserwując was, niejednokrotnie dochodzę do wniosku, że należałoby wprowadzić lekcje savoir-vivre'u, czyli umiejętności właściwego zachowania się. Podczas nich trzeba byłoby przypomnieć o zasadach etykiety językowej, czyli m.in. o tym, że nauczycieli pozdrawiamy uprzejmym "dzień dobry", a żegnamy równie uprzejmym - "do widzenia". Jak wynika z moich obserwacji, nie wszyscy z was znają tę zasadę. Należałoby także przypomnieć, że używanie wulgaryzmów nie przystoi uczniowi szkoły średniej. Należałoby przypomnieć, że nasz strój jest także wyrazem szacunku wobec drugiego i może podkreślać wyjątkowość chwili. Należałoby przypomnieć, że podczas uroczystości szkolnych obowiązuje tzw. strój galowy. Dziś jednak pragnę przede wszystkim przypomnieć zwyczaj, który obowiązuje od wielu lat w "Długoszu": uczniów klas pierwszych przyjmujemy jak młodszych kolegów i koleżanki. Nie ma tutaj tzw. kocenia. Każdy, kto w jakikolwiek sposób złamie tę tradycję, zostanie usunięty ze szkoły.

Szanowni Państwo! Przed nami kolejny rok szkolny. Pozostaje mi życzyć, by w nadchodzącym czasie objawiły się talenty na miarę Wielkich Polaków, spoczywających w kościele na Skałce - czy to literackie - na miarę Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego i Czesława Miłosza, czy muzyczne - na miarę Karola Szymanowskiego, czy matematyczne i fizyczne - na miarę Tadeusza Banachiewicza. Niech w gronie uczniów nie zabraknie następców ojca polskiej geografii - Wincentego Pola oraz ojca polskiej historiografii - Jana Długosza.


Strona 20     Strona 22

Menu     Powrót do portalu Długosza