Aktualności konferencyjne

Redaktor: Administrator

31.08.2007.

Hits: 6185

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Myślę, że nie złamię tajemnicy konferencji, jeśli zrelacjonuję kilka podjętych decyzji na konferencji w dniu 30 sierpnia 2007 r. Najważniejsza z nich to "tak" dla jednolitego systemu oceniania, jednak "nie" - dla średniej ważonej z każdego przedmiotu. Ze względu na specyfikę niektórych przedmiotów będą wyjątki. A oto w skrócie o ustaleniach, które zainteresują społeczność Długosza.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zamiast średniej ważonej dla wszystkich przedmiotów będziemy mieli średnią ważoną tylko w niektórych przypadkach. Każdy przedmiot musi mieć konkretny system obliczania oceny końcowej semestralnej lub końcoworocznej. Nauczyciele tego samego przedmiotu będą oceniać według tych samych ściśle określonych reguł. Ocena końcowa ucznia musi jednoznacznie wynikać z jego ocen cząstkowych - to tak, jak w biegu długodystansowym: w każdej chwili zawodnik wie, na którym jest miejscu; w VI LO uczeń będzie natomiast wiedział, jaką ocenę w danej chwili sobie wypracował i ile "gazu" będzie musiał dodać, żeby na finiszu dotrzeć do mety z zaplanowaną przez siebie oceną. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora przedmiotowe systemy oceniania z każdego przedmiotu mają być gotowe na poniedziałek, 3 września (oczywiście 2007 roku).

W przypadku średniej ważonej będzie to proste, trzeba będzie podać rodzaj oceny (czyli np. sprawdzian, kartkówka, aktywność, zadania domowe) oraz przypisaną jej wagę (np. liczba z zakresu 1-10). Najbardziej skomplikowany, lecz jednocześnie podobno bardzo sprawiedliwy system oceniania wprowadziła pani profesor Alina Jeska, jednak nikt tego skomplikowanego systemu punktowego nie stosuje. Ciekawe, czy zostanie on zaimplementowany na chemii u innych profesorów.

Sprawa systemu oceniania nie była jeszcze poddana pod głosowanie, tak że są to zaledwie wstępne ustalenia, nie mające mocy prawnej. Miejmy nadzieję, że ostateczna uchwała zostanie podjęta za dwa tygodnie.

Szkoła ma uczestniczyć w bardzo ciekawym spotkaniu z młodzieżą z Izraela i być może w przyszłości zostanie podjęta wymiana młodzieży z tym krajem. Akcją tą koordynuje pani profesor Ewa Koclejda, której fotoreportaż z wizyty przedstawicieli oświaty w Jerozolimie - miejmy nadzieję - znajdzie się na naszej stronie internetowej.

Kolejnym "hitem" konferencji było ustalenie, że pierwszy semestr zakończy się w dniu szkolnej wigilii Bożego Narodzenia, czyli w ostatnim dniu nauki szkolnej w grudniu br. Będzie więc o dwa tygodnie krótszy niż zwykle. Osobiście nie uważam tego za dobry pomysł, ale w porównaniu z wieloma pomysłami rządzących naszym krajem nie wyróżnia się on zbytnią oryginalnością i można go uznać za możliwy do zaakceptowania. Bo w sumie wyniki w nauce nie zależą od długości semestrów, lecz od własnego zaangażowania ucznia w swój rozwój intelektualny. A więc uwaga! Semestr pierwszy jest bardzo krótki, bo trwa tylko niecałe 4 miesiące!

Nowy minister - nowe wymagania, dzięki czemu wypełnialiśmy w grupach jakieś tabelki, co do których przydatności mam spore zastrzeżenia. Ale tak to jest w edukacji, ciągle są zmiany i wszyscy - zarówno uczniowie jak i nauczyciele - musimy być bardzo elastyczni. Uczniowie będą musieli prawdopodobnie czytać dokładniej lektury, gdyż zapowiedział to już minister edukacji Legutko.

Z innych ważnych informacji to zapowiedź uroczystości Dnia NIepodległości 11 listopada, na której będziemy gościć władze miasta, ferie zimowe w dniach 14-26 stycznia 2008 r., a więc w br. szkolnym stosunkowo wcześnie, zapowiedź wizytacji władz oświatowych w szkole, i zajęcia zwiazane z uroczystością w dniu 10 listopada (inny dzień będzie wolny). Więcej informacji podadzą wychowawcy.

Niestety nie ma dobrej wiadomości co do czasu trwania zajęć lekcyjnych. Jeśli macie szczęśliwie ułożony plan lekcji, to nie będziecie mieli matematyki lub informatyki o godzinie 5.00 "pm", czyli nie rano, lecz po południu. Lecz plan ma podobno także ulec pewnym zmianom.

Szczęśliwego Szkolnego Nowego Roku!

Leszek Jabłoński


Strona 18     Strona 20

Menu     Powrót do portalu Długosza