Średnia ważona

Redaktor: Administrator

29.08.2007.

Hits: 6690

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

...zyskała w ubiegłym roku wstępną akceptację grona pedagogicznego oraz pana dyrektora Dariusza Koclejdy. Czy zostanie zatwierdzona na jutrzejszej konferencji - trudno powiedzieć na 100%, gdyż wiąże się to z ogromem dodatkowej pracy przy użyciu komputera podczas klasyfikacji. Miejmy jednak nadzieję, że bezstronny, sprawiedliwy sposób oceniania zostanie wprowadzony w życie. Ponieważ sprawa jest pierwszorzędnej wagi, dlatego jeszcze raz zamieszczam artykuł z dnia 22 czerwca br.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wiemy, jak profesorowie wyższych uczelni oceniają swych studentów - na egzaminach ustnych nie ma żadnych ściśle określonych reguł, a wiele zależy od odbrego humoru egzaminatora. W dziedzinie oceniania szkoły niższego szczebla, w tym średnie, mają narzucone o wiele ostrzejsze rygory. Lecz w dalszym ciągu ocenianie w "Długoszu" nie jest jednolite i często uczniowie "siłą" wymuszają na nauczycielach oceny wyższe od tych, na jakie zasługują. Być może w bieżącym roku szkolnym sytuacja w tej dziedzinie ulegnie zasadniczej poprawie.

Reguły oceniania z danego przedmiotu muszą być jednolite w całej szkole. Już kilku nauczycieli stosowało metodę "średniej ważonej" i uczniowie byli z niej bardzo zadowoleni. Każdy uczeń będzie mógł od początku sterować oceną, jaką otrzyma na semestr oraz koniec roku. Ocena nie będzie w żadnym wypadku uzyskiwana w wyniku "zdawania" na koniec semestru, tylko w wyniku pracy podczas całego semestru. Kilka szczegółów precyzyjnego regulaminu oceniania wymaga jeszcze dopracowania. Na końcu artykułu znajdziecie plik arkusza kalkulacyjnego, który liczy ocenę końcową z dowolnego przedmiotu oraz objaśnienia idei średniej ważonej ocen.

Na pierwszej lekcji każdego przedmiotu uczeń powinien dowiedzieć się:

  1. z czego będą wystawiane oceny. Przykład:
  2. jakie wagi będą przyznawane poszczególnym ocenom. Przykład:

To wystarczy do wystawienia oceny końcowej. Każdy może ją sobie policzyć indywidualnie ze wzoru:

suma iloczynów ocena*waga / suma iloczynów liczba ocen * waga

Przy przyjęciu granicy między ocenami np. 0,6 - jeśli w wyniku obliczeń otrzymamy 3,60, to uczeń otrzyma ocenę dostateczną, z kolei przy 3,61, będzie to ocena dobra.

Sprecyzować trzeba jeszcze kilka spraw, np. ktoś napisał słabo ważny sprawdzian i chce go poprawić - czy liczymy oba stopnie - ten ze sprawdzianu pisanego w terminie oraz poprawkowego, czy może tylko ten z poprawy? Jak obliczamy ocenę końcoworoczną - czy wszystkie stopnie otrzymane w ciągu roku szkolnego wrzucamy do jednego worka (czytaj: wzoru) i obliczamy średnią ważoną, czy obliczamy średnią arytmetyczną z dwóch semestrów, a może jeszcze inaczej? Chodzi o to, by potknięcia z pierwszego semestru nie rzutowały na ocenę końcową.

Po tych i innych ustaleniach wreszcie zostanie wprowadzona w życie zasada: "uczeń kowalem swego losu". Jak to bedzie wyglądać w praktyce, zobaczymy już wkrótce - po wakacjach.

A oto plik obliczaniestopnia.xls, który - po wprowadzeniu odpowiednich dla danego przedmiotu wag - można będzie zastosować do obliczenia oceny końcowej (uwaga, plik nie został dokładnie przetestowany, może zawierać błędy). Niektóre komórki są ukryte lub chronione. Ochronę można zlikwidować poprzez wybranie z menu Narzędzia/Ochrona/Nie chroń arkusza...

Leszek Jabłoński


Strona 16     Strona 18

Menu     Powrót do portalu Długosza